Studera det du vill när du vill

Att studera är att investera i dig själv. Du lär dig nya saker, får nya perspektiv och förbättrar ofta samtidigt dina karriärmöjligheter på olika sätt. Det klassiska sättet att studera efter gymnasiet är kanske att söka till universitet och campus för att gå en komplett utbildning under några år. Men det finns andra sätt också.

Sätt ihop din egen utbildning

Det finns så många utbildningsanordnare att välja på. Det kan kännas naturligt att välja någon i geografisk närhet om det gäller kortare kurser. Särskilt om du redan har ett familjeliv och boende klart. Då är det inte så lockande att dra iväg till en annan del i landet för en enterminskurs av något slag. Varför inte testa distansutbildning? Det ger oändliga möjligheter att kombinera ihop dina kurser själv. Du kan välja mellan olika universitet och högskolor och plocka ut det du känner att du verkligen vill plugga. Någonstans längs vägen behöver du ta kontakt med en studievägledare som kan bedöma dina kursval och avgöra vilka poäng du kan tillgodogöra dig totalt sett och vad du behöver komplettera med för att få din eftertraktade examen.

Löpande kompetensutveckling

För den som redan är ute i yrkeslivet eller behöver ett speciellt certifikat för att kunna söka ett visst jobb, finns det också goda möjligheter att förkovra sig. Kortare kurser inom specifika områden är ofta eftertraktade. För den som då och då jobbar på arbetsplatser där det finns brandrisk är till exempel utbildning i heta arbeten efterfrågat, liksom dykcertifikat behövs i andra sammanhang. Inom andra områden är det andra certifieringar som behövs. En del går att läsa helt på distans, en del är på plats och ytterligare några är en kombination.

Hur fungerar distansutbildning?

Under pandemin har förstås det här med distansutbildning ökat enormt, precis som distansarbetet. I sin enklaste form handlar distansutbildning om att du själv läser in anvisat kursmaterial och sedan gör någon sorts examensprov. Detta kräver mycket hög motivation och fungerar bäst på enklare utbildningar. Från denna form finns sedan många varianter med onlineföreläsningar, interaktiva workshops och seminarier ihop med kurskamrater i kombination med självstudieblock. Blended learning är en variant där självstudier varvas med kursträffar på plats. Det finns också hybridvarianter där du genomför kursen tillsammans med andra på din hemort i en gemensam lokal, men där undervisningen distribueras från någon helt annan plats i Sverige eller världen.

Pedagogiken viktig

Vid distansstudier är pedagogiken väldigt viktig. Upplägget måste motivera och stimulera även om du sitter själv på din kammare. Regelbundna insändningar blir milstolpar som hjälper till att hålla studietakten uppe. Det ska vara lätt att få kontakt med handledare och kurskamrater vid behov. Om detta är på plats så finns ett oändligt utbud av kurser att välja på både nationellt och internationellt.