Vad innebär det att vara student?

Att vara student efter gymnasiet är något som alltfler upplever i livet. Förr i tiden var det mindre vanligt, då det oftast var rikare och finare familjer som hade råd med att skicka barnen till universitet. Men på grund av att Sverige är uppbyggt som ett välfärdssamhälle har alla rätten att studera på universitet eller högskolor. Därför kommer denna artikel kolla närmre vad det innebär att studera på ett universitet och vad det innebär att vara student i Sverige.

Hur ser antagningsprocessen ut?

Antagningsprocessen för att studera på ett universitet i Sverige är väldigt enkel. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det går att söka baserat på olika typer av betyg eller resultat. Den första grunden som går att ansöka på är genom gymnasiebetygen, vilken kan vara tufft för en del på grund av att många tar det ganska lugn på gymnasiet. Därför kan det vara bra att kolla närmre på högskoleprovet, vilket är den andra grunden som det går att söka till universitet i Sverige. Dock kräver detta att man gör ett högskoleprov efter gymnasiet, vilket också kan vara svårt. Detta på grund av att många glömmer de olika kunskaperna. Därför kan det vara bra att ta hjälp av företag som säljer kurser inom just högskoleprovet.

Hur fungerar de svenska universiteten och högskolorna?

De svenska universiteten är i sig statliga myndigheter, men dem följer de olika reglerna som sätts fram av Skolverket och regeringen. Det bästa med de svenska universiteten och högskolorna inte tar betalt för svenskar att studera. Detta är en stor skillnad från universitet i utlandet där det kan kosta tiotusentals kronor att studera på ett universitet. Dock behöver svenska studenter betala för boende och mat, varpå CSN kan hjälp till med detta. Det går nämligen att ta lån från CSN för att täcka de olika kostnaderna som dyker upp under studietiden.

Program på svenska universitet

När det kommer till att välja program som student kan detta vara väldigt svårt. Det viktigaste är dock att inte välja baserat på vad ens vänner väljer, utan man ska välja universitet och program helt och hållet baserat på personliga preferenser. För att välja rätt program kan det vara bra att fundera över sina personliga intressen för att se vad man faktiskt tycker om eller brinner för. Dessvärre är detta väldigt svårt, varpå det är vanligt för studenter att avsluta programmen tidigt. Därför kan det vara bra att ta ett friår eller två efter gymnasiet, just för att det kan vara svårt att bestämma sig.