Studera distans eller flex?

Det finns många olika utbildningar som du kan välja om du vill studera. Att studera är något som både unga och äldre gör, för att utvecklas inom sitt yrke, för att skola om sig eller helt enkelt för att lära sig något helt nytt. Med hjälp av CSN kan du få studiebidrag under tiden som du studerar så att du har möjlighet att försörja dig själv. Utbildningsmöjligheterna i Sverige är således väldigt bra.

När man ska välja en utbildning är det mycket som man måste tänka på och en av dessa saker är hur man vill studera. Att studera på distans är något som har blivit väldigt populärt den senaste tiden, men har du det som krävs för att klara av studierna hemifrån? Ett annat alternativ till att studera på distans är att studera på flex. Flex betyder att du har möjlighet att själv välja när du vill utföra utbildningen hemifrån och när du vill befinna dig i ett fysiskt klassrum.

Vad som passar bäst för dig kan bara du bestämma. Fördelen med flex är naturligtvis att du själv får välja vad som fungerar bäst för stunden. Du kan alltså ändra dig från dag till dag, vilket gör flex till ett av de mest uppskattade valen.